Noodverlichting, noodverlichtingsplan en noodverlichtingscontrole

Wanneer zich een noodsituatie voordoet op uw bedrijf is het belangrijkste dat uw klanten, medewerkers en bezoekers veilig het gebouw kunnen verlaten. Elk gebouw is anders. Zorg daarom voor goed gecontroleerde en geplaatste noodverlichting. Noodverlichting is veilig en ook verplicht.

Voorkom paniek

Noodverlichting is meer dan het rennende groene mannetje. Het is de verlichting die ervoor zorgt dat mensen in panieksituaties uw pand snel en veilig kunnen verlaten.

Wettelijke voorschriften

Het aanleggen en controleren van noodverlichting bestaat uit meer dan het bevestigen van een bordje boven een vluchtdeur. Wettelijke voorschriften, bouweisen en technische mogelijkheden maken het aanleggen, onderhouden en controleren van noodverlichting tot een vak apart.

Noodverlichtingsplan, waarom belangrijk?

Met een noodverlichtingsplan brengt u de risico’s van uw gebouw in kaart. Vervolgens brengt u de verschillende uitgangen in beeld. Het noodverlichtingsplan geeft dus aan waar actie moet worden ondernomen. U wilt toch ook niet dat er door het ontbreken van noodverlichting onduidelijkheid en paniek ontstaat bij uw werknemers en bezoekers?

Controleren van uw noodverlichting

Het belangrijkste bij noodverlichting is de controle. Hier zijn een aantal regels aan verbonden:

– U bent wettelijk verplicht uw noodverlichting minimaal 1 keer per jaar te laten controleren.

– Wanneer het niet in orde is krijgt u een boete of wordt er geen vergunning afgegeven.

– Bij calamiteiten wordt achteraf onderzocht of u aan uw zorgplicht heeft voldaan.

– U wilt toch ook niet dat juist bij een noodsituatie uw werknemers en bezoekers in gevaar komen?

Start vandaag nog met een noodverlichtingsplan of de verplichte controle hiervan. Wij kunnen u hierbij helpen neem contact met ons op.