Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie

Wat is een Brandmeldinstallatie?

Een brandmeldinstallatie signaleert brand en slaat dan alarm. Op deze manier kunt u op tijd passende maatregelen treffen om personen veilig uit het gebouw te evacueren en het blussen te starten.

Soorten automatische brandmeldinstallaties

Er zijn automatische brandmeldinstallaties. Deze slaan zelf alarm, en er zijn handmelders. Dit zijn vaak de kastjes met een ruitje ervoor, dat bij brand ingeslagen moet worden. Een automatische melder is uiteraard het nuttigst, want als er brand uitbreekt na werktijd deze melder ook alarm slaat. Er zijn tal van automatische melders,. Van de bekende rookmelders, tot thermomelders tot ‘luchtbesnuffelaars’ die het ontstaan van rook detecteren.

Is een brandmeldinstallatie verplicht?

In het Bouwbesluit van 2012 staat wanneer het hebben van een brandmeldinstallatie verplicht is. Over het algemeen kun je stellen dat in panden waar branden niet eenvoudig te ontdekken zijn de brandmeldinstallatie verplicht is. In dit bouwbesluit is ook vastgelegd dat wanneer er een brandmeldinstallatie verplicht is er ook een ontruimingsinstallatie aanwezig moet zijn.

Wat is een ontruimingsinstallatie?

Een ontruimingsinstallatie slaat alarm in geval van brand. Hierdoor zijn mensen op de hoogte en kunnen ze op tijd het pand verlaten en maatregelen treffen.

Er zijn een aantal soorten ontruimingsinstallaties:

–        Luid alarminstallatie;

  • type A: Een ontruimingsalarminstallatie die een combinatie van een ‘slow-whoop’ toonsignaal en gesproken bericht uitzendt. Klik hier voor een voorbeeld van het geluid dat een Type A: brandalarm maakt  Het is een losse, niet-geïnterfereerde brandbeveiligingsinstallatie die wordt gestuurd door de brandmeldinstallatie.
  • type B: Een ontruimingsalarminstallatie die een ‘slow-whoop’ toonsignaal uitzendt. Een luid alarm B-installatie wordt ontworpen als een ontruimingsalarminstallatie die in een brandmeldinstallatie is geïntegreerd, of met een brandmeldinstallatie is gecombineerd.
  • type B+: Een variant op de ontruimingsalarminstallatie type B die naast een ‘slow-whoop’ toonsignaal ook gesproken berichten uitzendt.

 

–        Stil alarminstallatie

  • Met attentiepanelen op geselecteerde plaatsen. Een attentiepaneel is een display waar je op kunt aflezen waar de brand is.
  • met gesproken codeberichten via een geluidsinstallatie
  • via een Personen Zoek Installatie  (PZI)
  • installatie waarbij een combinatie wordt gemaakt van een stil en luid alarm.

Concept Elektro adviseert u graag. Neem direct contact met ons op.